Pravidlá pre cookies

PRAVIDLÁ PRE COOKIES

Úvod

Spoločnosť WDK group, s. r. o., so sídlom Kováčska 6, 831 04 Bratislava, IČO: 47 524 669, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 94438/B Vám poskytuje informácie o ňou poskytovaných službách a produktoch prostredníctvom svojej internetovej stránky www.kavalucaffe.sk (ďalej len ako „webstránka“).

Aby sme Vám mohli poskytnúť čo najväčší komfort pri návšteve našej webstránky používame naše vlastné cookies a štandardné cookies tretích osôb. Tieto používame preto, aby sme získali údaje o Vašom on-line správaní pri každej Vašej návšteve webstránky a mohli takto prispôsobiť jej obsah Vašim potrebám a záujmom.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server webstránky posiela na Vaše zariadenie počas Vášho prehliadania našej webstránky a ktoré Váš prehliadač uchováva na Vašom zariadení. Cookies sa ukladajú v zariadení používateľa na zvolené miesto a pri každej ďalšej návšteve webstránky z toho istého zariadenia potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru. To nám umožňuje vysledovať,  či sa na Internetovú stránku vrátite

Získavané informácie

Informácie, ktoré takto získavame, sú anonymné a neidentifikujú Vás ako jednotlivca. Výnimkou sú prípady, kedy na webstránke vyplníte formulár žiadosti o zasielanie cenovej ponuky alebo využijete inú funkcionalitu, pri ktorej nám poskytnete Vaše osobné údaje. Pokiaľ takto získame Vaše osobné údaje, riadi sa také získavanie osobných údajov našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

Čo sledujeme

Na sledovanie Vášho on-line správania (získavania štatistických informácií) pri návšteve webstránky používame vlastné cookies a cookies tretích osôb ako je napr. Google Analytics, prostredníctvom ktorých získavame tieto informácie:

  • počet Vašich návštev webstránky,
  • informáciu, z ktorej internetovej stránky ste prišli na našu webstránku a
  • informáciu, ktorú internetovú stránku ste navštívili po opustení našej webstránky.

Ako spravovať cookies

Pokiaľ ste Váš prehliadač nenastavili tak, aby odmietal cookies, vytvoria naše systémy cookies pri každej Vašej návšteve webstránky.

Môžete aj odmietnuť akceptovať cookies aktiváciou príslušného nastavenia Vášho prehliadača. To odstráni z cookie súboru všetky informácie o Vašom správaní pri návšteve webstránky. Pokiaľ zvolíte toto nastavenie, môže sa stať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k niektorým častiam webstránky alebo nebudete môcť využívať určitú funkcionalitu webstránky.

Cookies tretích osôb

Počas Vášho prezerania našej webstránky si rovnako môžete všimnúť obsah od tretích osôb (napr. internetové stránky našich partnerov a pod.). Môžeme Vám taktiež ponúknuť príležitosť spojiť sa s nami prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram a pod.) a takto zdieľať informácie s ďalšími prostredníctvom sociálnych sietí. Každý takýto obsah tretích osôb je pridaný na našu webstránku preto, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, ktoré podľa nášho názoru vychádzajúceho z Vášho predchádzajúceho správania na webstránke môžete považovať za relevantné, čo môže spôsobiť, že tieto tretie osoby budú takisto ukladať ďalšie cookies na Vašom zariadení. WDK group, s. r. o. nemá kontrolu nad cookies takýchto tretích osôb, a preto Vám odporúčame, aby ste navštívili internetové stránky takých tretích osôb a oboznámili sa s ich pravidlami na ochranu osobných údajov a získali týmto spôsobom viac informácií o ich cookies a o tom, ako ich môžete spravovať pristúpiť k obsahu takýchto internetových stránok.